OLAKŠANA DODELA SUBVENCIJA MAJKAMA ZA KUPOVINU NEKRETNINE

490

Uredbom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta predviđeno je da lokalne samouprave najkasnije 30 dana od prijema zahteva dostave dokumentaciju Komisiji na odlučivanje koja odlučuje najkasnije u roku od mesec dana.

Ovom uredbom omogućena je kupovina stanova u izgradnji. Utvrđeno je i ponavljanje postupka odlučivanja u predmetima koji su do sada pravnosnažno okončani odbijanjem zahteva zbog prerano zaključenog kupoprodajnog ugovora ili ugovora koji je zaključen neposredno po zaključenju predugovora, a u kojima su postojali svi ostali uslovi za sticanje prava na subvenciju.

Pravo na novčana sredstva za izgradnju nepokretnosti može se ostvariti na osnovu  predračuna radova koji je uradio projektant, a za kupovinu prema vrednosti kupoprodajne cene utvrđene predugovorom ili ugovorom o prodaji nepokretnosti. Takođe, pravo na novčana sredstva može se ostvariti za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita .

Foto Pixabay.com

Prethodni članakPOČELA KONTROLA GAZDINSTAVA PRIJAVLJENIH ZA SUBVENCIJE
Naredni članakPRVACIMA U OPŠTINI KLADOVO BESPLATNI UDŽBENICI OD LOKALNE SAMOUPRAVE