PRIKLJUČENJE NELEGALNO IZGRAĐENIH OBJEKATA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

360

U toku je prijavljivanje za priključak nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu.

Opštinska uprava Kladovo, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i planiranje obaveštava građane, da je krajnji rok za prijave za privremeno priključenje na komunalne infrastrukturne mreže nelegalno izgrađenih porodičnih stambenih objekata – porodičnih kuća, kao i stanova u nelegalno izgrađenim višeporodičnim stambenim ili stambeno-poslovnim zgradama, 15. oktobar 2023. godine.

 

Građani koji žive u nelegalno izgrađenim objektima mogu da se prijavljuju za privremeno priključenje na struju, grejanje, vodu i kanalizaciju. Prijave se podnose lokalnim samoupravama, a vlasništvo nad objektom dokazuje se kupoprodajnim ugovorom, ugovorom o poklonu ili nekom drugom vrstom ugovora. Ukoliko nema takvog ugovora, kod notara se overava izjava da osoba živi u tom objektu zajedno sa svojom porodicom.

Opštine po prijemu prijave imaju 15 dana da izdaju potvrdu da je moguće priključenja objekate na komunalnu infrastrukturu. Ukoliko prijava bude odbijena moguća je žalba resornom ministarstvu koje ima rok od osam dana da na nju odgovori.

Komunalna preduzeća, koja će priključiti objekate na svoju mrežu, nemaju pravo da traže dokaz o imovini ili statusu, jedino ih se tiču tehnički uslovi za priključenje.Ta preduzeća su, kako je ranije navedeno, u obavezi da radove obave po hitnom postupku, a ugovore će potpisavati po cenovniku koji važi i za sve ostale građane.

Prethodni članakAKCIJA DAVANJA KRVI 28. SEPTEMBRA
Naredni članakPRVA AKCIJA NOVOG VRŠNJAČKOG TIMA OŠ „VUK KARADŽIĆ“