PUŠTEN U RAD ELEKTRONSKI SERVIS ZA REGISTRACIJU PRIVREDNIH SUBJEKATA

233

Agencija za privredne registre saopštila je da je na svom portalu za eServise pokrenula novu uslugu za elektronsku registraciju osnivanja privrednog društva, preduzetnika i ostalih pravnih formi koje se upisuju u Registar privrednih subjekata.

Ova elektronska usluga obuhvata podnošenje prijave putem posebne aplikacije, prilaganje elektronskih dokumenata potpisanih kvalifikovanim sertifikatom, kao i plaćanje naknade za registraciju osnivanja platnom karticom.

Agencija će rešenje o osnivanju privrednog društva, u formi elektronskog dokumenta koji je potpisan elektronskim potpisom registratora, dostaviti na adresu za prijem elektronske pošte koju je podnosilac uneo u prijavu, ili se može preuzeti iz same aplikacije nakon završenog postupka elektronske registracije.

Od danas, podnošenje elektronske prijave isključivi je način podnošenja prijave za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću (DOO), ortačkog, komanditnog i akcionarskog društva.

Prijave za registraciju osnivanja navedenih društava se od danas podnose Agenciji isključivo u elektronskoj formi, u skladu sa članom 9 stav 2 Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, dok će prijave podnete u papirnoj formi biti odbačene jer nisu u skladu sa navedenim propisom.

Agencija napominje da se obavezna elektronska registracija ne odnosi na već registrovane privredne subjekte i na osnivanje preduzetnika, zadruge, zadružnog saveza, javnog preduzeća, predstavništva i ogranka stranog privrednog društva.

Ovi subjekti ubuduće mogu da biraju između dva načina podnošenja prijave za registraciju osnivanja – u papirnoj ili elektronskoj formi, navodi se u saopštenju.

Prethodni članakPREGRŠT NAGRADA UČENICIMA KLADOVSKE MUZIČKE ŠKOLE
Naredni članakU „CENTRU ZA KULTURU“ PREDSTAVA „BEDEMI ĆIRILICE“