SEZONSKA SNIŽENJA

577

Prema domaćim propisima sezonsko sniženje je prodaja robe po sniženoj ceni nakon proteka sezone i može se organizovati najviše dva puta godišnje.

Sezonsko sniženje obično započinje u razdoblju između 25. decembra i 10. januara i 1. i 15. jula. Ono može trajati najviše 60 dana. Najčešće situacije sa kojima se prilikom kupovine susrećemo, a za koje je Zakon o trgovini predvideo novčanu kaznu su, na primer, to da trgovac oglasi najviši procenat sniženja, a u maloprodajnom objektu je zanemarljiv broj artikala po toj ceni. Zakon propisuje da kod oglašavanja procenta sniženja najveći procenat može da se navede ukoliko se odnosi na najmanje jednu petinu robe u asortimanu trgovca.

U drugom slučaju potrošači imaju utisak da su u pitanju prividna sniženja, da je cena na koju se popust oglašava kratak period bila u ponudi. A zakon kaže da je zabranjeno oglašavanje prodajnih podsticaja kojim se oglašava navodna rasprodaja ili prividno sniženje cene robe ili usluga, obim sniženja ili slično, ako je ranija cena neistinito prikazana ili je roba bila ponuđena po ranijoj ceni u zanemarljivo kratkom periodu.

Prethodni članakE-AGRAR POČINJE SA RADOM FEBRUARA
Naredni članakBOGOJAVLJENSKO PLIVANJE U KLADOVU