STATUS PREDUZETNICA IZJEDNAČEN SA OSTALIM ŽENAMA

613

Kroz najnovije izmene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, posle dugogodišnjih nastojanja i inicijativa Unije poslodavaca Srbije, majke deteta koje samostalno obavljaju delatnost (preduzetnice), su izjednačene u svojim pravima po osnovu rada sa svim ostalim zaposlenim ženama koje su se ostvarile kao majke.

Usvojenim izmenama predviđeno je izjednačavanje statusa majki preduzetnica, budući da će one od 1. avgusta 2023. godine, ostvarivati pravo na porodiljsko odsustvo za rođenje trećeg i svakog narednog deteta u trajanju od dve godine.

Usvojenim izmenama i dopunama je predviđeno da očevi koji su u radnom odnosu, a čije su supruge preduzetnice, nakon tri meseca od rođenja deteta mogu da koriste pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta, odsustvo sa rada radi posebne nege deteta i naknadu zarade. Otac deteta ova prava može ostvariti posle navršena tri meseca života deteta, za preostali period do godinu dana, za prvo i drugo dete, odnosno do dve godine za treće i svako naredno dete.

„Ovakve i slične, uspešne inicijative, pokazatelj su da samo zajedničkim delovanjem možemo izboriti bolje uslove poslovanja“, navode iz Unije poslodavaca Srbije.

Foto Pixabay.com

Prethodni članakHUMANITARNI KONCERT VEČERAS U DVORANI CENTRA ZA KULTURU
Naredni članakREKORDI U TURIZMU