TRETIRANJE PARKOVSKIH POVRŠINA PROTIV KRPELJA

90

Zaposleni u JP ” Komunalac” u gradskom parku “Jezero”,u zoni gradske osnovne škole i u vrtiću “Neven” sproveli su tretiranje zelenih površina protiv krpelja koji su se aktivirali tokom februara i marta.

Prirodno stanište krpelja su šume i žbunje uz šumu, ali se  javljaju na otvorenim travnatim površinama i u gradskim parkovima. Tretiranje parkovskih površina protiv krpelja sprovodi se insekticidom iz grupe piretroida koji je bezopasan za ljude. Plan je da tretman ponovi za desetak  dana.