U KLADOVU MANJE NEZAPOSLENIH

59

Na evideniciji Ispostave  Nacionalne službe za zapošljavanje u junu su u Kladovu registrovana 1453 nezaposlena lica podaci su Filijale Nacionalne službe Bor.

Od ukupnog broja onih koji traže posao više od
polovine ili njih 755 su nestručna, odnosno lica koja nemaju
kvalifikaciju. Bez posla su 774  žene, dok  radnu knjižicu  kod poslodavca nema 577 srednjoškolaca sa trećim  i četvrtim stepenom stručne spreme. Na evidenciji Ispostave u Kladovu je i 107 lica sa diplomom fakulteta i 34 osobe sa invaliditetom.