UPIS DECE U PREDŠKOLSKU USTANOVU “NEVEN” DO 15.MAJA

82

Do 15. maja preko usluga elektronske prijave eVrtić obavlja se  upis dece , od jaslenog do predškolskog uzrasta, u Predškolsku ustanovu  ” Neven” ali i upis predškolaca rođenih posle 1 . marta 2015. godine koji će u septembru 2022. godine krenuti u prvi razred.

Prilikom korišđenja elektronske usluge automatski se pribavljaju neophodni podaci iz matične knjige rođenih, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i evidencije prebivališta, tako da roditelji ne moraju da dostavljaju ni jedan dokument prilikom upisa deteta. Za upis u pripremni predškolski program potvrda o zdravstvenom pregledu mališana može se dostaviti do 1. septembra.