USLOVI ZA DOBIJANJE TUĐE NEGE I POMOĆI

1197

Naknadu za tuđu negu i pomoć na području Kladova prima 125 građana. Svake godine zahtev podnese od 30 do 40 ljudi, a od ukupno prijavljenih, određen broj bude odbijen.

Pravo na tuđu negu i pomoć ostvaruju osobe koje zbog hronične bolest ili stepena invalidnosti imaju povećane troškove za nabavku lekova, pomogala ili pomoć trećeg lica. Oni koji su u radnom odnosu ili su penzioneri obraćaju se Fondu PIO, a deca i osobe, koje nikada nisu bile u radnom odnosu, pravo ostvaruju u Centru za socijalni rad.

Da bi osobe ostvarile pravo na tuđu negu i pomoć, uz lekarsku dokumentaciju, zahtev podnose Centru za socijalni rad ili Fondu Penzijsko invalidskog osiguranja. Svi predmeti se šalju Fondu PIO koji ima formiranu lekarsku komisiju po kategorijama za različite vrste bolesti i invaliditete. Oni procenjuju da li je toj osobi potrebna tuđa nega i pomoć. Kada se to utvrdi predmet se vraća Centru za socijalni rad za korisnike koji ostvaruju pravo onda se donosi određeno rešenje.

Pravo na tuđu negu i pomoć može da se dobije na neograničeni vremenski rok, ako je nesporno da zdravstveno stanje korisnika ne može da se poboljša. Takođe, može da se dobije i na određeno vreme. Najveći broj korisnika su stariji ljudi, ali ima dosta i dece sa smetnjama u razvoju, koja imaju hronične bolesti, ili neki od invaliditeta.

Pravo na novčanu naknadu za tuđu negu i pomoć nije uslovljeno visinom drugih primanja, niti konkretnom dijagnozom, već isključivo opštim zdravstvenim stanjem podnosioca zahteva, odnosno njegovom funkcionalnošću i sposobnošću za obavljanje osnovnih životnih aktivnosti.

Foto Pixabay

Prethodni članak„EU ZA KULTURNO NASLEĐE I TURIZAM“ PODRŽAO PROJEKATE IZ OPŠTINE KLADOVO
Naredni članakU KLADOVU POTPISANI UGOVORI ZA ENERGETSKU EFIKASNOST /VIDEO/