ZA ZAPOSLENE U BIBLIOTECI CENTRA ZA KULTURU NEMA PREDAHA

49

U gradskoj biblioteci u Kladovu u toku su aktivnosti koje se odnose na prepakivanje, čišćenje i dezinfikovanje 65.000 knjiga, ali i polica, inventara i prostorija.

Bibliotekari čine sve da uslovi za rad i korišćenje knjižnog fonda budu bezbedniji za sve korisnike navode iz Centra za kulturu. Iako pristup knjižnom fondu još neko vreme neće
biti moguć, za one koji žele da vrate ili uzmu knjige  te aktivnosti se sprovode na  improvizovanom pultu za izdavanje i prijem knjiga na ulazu u Biblioteku. Obavezno je održavanje fizičkog rastojanja izmeđuu korisnika od najmanje dva metra uz nošenje zaštitnih maski i rukavica, uz preporuku da korisnici usluga biblioteke i dalje dolaze sa spremnim spiskom željenih naslova, kako bi do njih došli bez dugog čekanja. Knjige koje se vraćaju, odlažu se na označeno mesto u takozvani karantin, gde se zadržavaju najmanje 72 sata. pa su nakon toga  ponovo dostupne čitaocima. Rezervacije i informacije obavljaju
se  pozivom na broj telefona: 808-690 svakog radnog dana od 8 do 15 časova.