ZAKUPLJENO 404 HEKTARA ORANICA U DRŽAVNOJ SVOJINI

214

Na javnoj licitaciji u prvom  krugu u sedam  katastarskih opština,
četiri  fizička i jedno pravno lice zakupili su 404,4 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini  na teritoriji opštine Kladovo. To je četvrtina  od ukupno 1749,5  hektara obradivog
poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini  koliko  je  ponuđeno u Oglasu za javnu licitaciju u 23 katastarske opštine na teritoriji opštine Kladovo. Fizička lica zakupila su 18,24 hektara dok će preostalih 386,1 hektar obrađivati radnici “Ključa”. Pravo učešća imala su  pravna i fizička lica čiji su posedi upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa najmanje tri godine  aktivnog statusa. U zakup i na korišćenje poljoprivredno zemljište je dato na period od
deset godina .