KVALITET VODE ZA PIĆE SA GRADSKE ČESME

102

Rezultati poslednjeg uzorkovanja vode sa javnih česmi i izvora Zaječarskog zavoda za javno zdravlje “Timok” potvrdili su da je voda sa artetske česme u centru Kladova mikrobiološki ispravna, ali nije i fizičko- hemijski zbog povećane koncentracije amonijaka.

Voda se može koristiti  za piće i pripremu hrane s obzirom da amonijak iz podzemnih voda  ne utiče štetno na zdravlje potrošača, navodi se u saopštenju za javnost koje je našoj televiziji dostavio nadležni opštinski inspektor za zažtitu životne sredine.