POREZ NA IMOVINU

83

Rok za uplatu godišnjeg poreza na imovinu, za drugi kvartal ove godine, za fizička lica, preduzetnike i pravna lica, ističe u petak 15. maja.

Obavezu plaćanja imaju svi vlasnici nekretnina bez obzira što nisu dobili Rešenja o zaduženju za 2020. godinu. Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime akontacije drugog kvartala za ovu godinu jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal za 2019. godinu. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i
naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, podsećaju nadležni.